Sabtu, 5 November 2011

WAKIL RAKYAT MEMANTAU KERJA-KERJA INFRA DI DUN MERUKerja-kerja memasang longkang, menurap jalanraya dan penambahbaikkan infrastruktur di DUN Meru telah mendapat perhatian YB Dr Abd Rani bin Osman.


Bersama-sama Datuk Ketua Kampong, Tuan Hj Taipor Hj Nor dan Saudara Ahmad Samit, YB Dr Rani telah melawat kesemua kawasan yang terlibat dan memastikan kawasan-kawasan yang dipohon kepada pihak MPK untuk diambil tindakan telah dijalankan.


Setakat ini kerjasama yang baik telah ditunjukkan diantara pihak MPK dam JKKK Kampong Meru dalam menjalankan kerja-kerja pembaikan itu.


Tiada ulasan: